Algemeen

Staat van de gemeente

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Eind april is de RES 1.0 opgeleverd voor bestuurlijke besluitvorming. Deze wordt in juni in de raad behandeld. In voorbereiding hierop heeft het college op 16 maart besloten om veel langer de tijd te nemen om onze bewoners en ondernemers mee te laten denken over de locaties en voorwaarden van zoekgebieden voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking. Ons participatieplatform samen.schagen.nl wordt hiervoor actief ingezet.

Op 11 mei heeft de raad het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 vastgesteld. Middels het Afval en recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 wordt lokaal uitvoering gegeven aan de vermindering van het huishoudelijke afval.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39