Algemeen

Staat van de gemeente

Domein inwoner en bestuur

In de begroting 2021 hebben we aangekondigd dat de focus van de organisatieontwikkeling zou verschuiven van leiderschap naar de kwaliteit van dienstverlening. Het traject dat we hiervoor in januari waren gestart, hebben we voorlopig uitgesteld. De reden hiervan is dat het college wil dat de organisatie meer extern dan intern gericht bezig is. Jet college wil eerst mét de organisatie in gesprek over hoe dat het beste zou kunnen.

De organisatie voert gesprekken met een afvaardiging van de raad over kaders waarbinnen participatie zal plaatsvinden en de verschillende methodes waarmee bewoners kunnen participeren.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39