Algemeen

Staat van de gemeente

Domein samenleving en gezondheid

Jongerenwerk - L!NK
Vorig jaar is besloten tot extra inzet van het jongerenwerk. Omdat er acute inzet nodig was, wordt al werkende weg een geschikte aanpak ontwikkeld. L!NK focust zich nu voornamelijk op het ‘straatwerk’, de repressie en samenwerking met OOV.

Toegang tot jeugdhulp - afspraken met onderwijs en voorschoolse voorzieningen

In werkgroepen (bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs, voorschoolse voorzieningen en gemeenten) is gewerkt aan heldere afspraken voor toegang tot jeugdhulp; een verheldering van de rol van het schoolmaatschappelijk werk; en samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en het wijkteam.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. De gemeente Schagen voert deze regeling met terugwerkende kracht uit. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,

waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.  
Er zijn in het kader van de TONK 42 aanvragen ingediend, waarvan 6 aanvragen zijn afgewezen wegens een te hoog inkomen van de aanvrager, 2 buiten behandeling zijn gelaten wegens het niet volledig aanleveren van de benodigde gegevens (na herhaald verzoek de gegevens te overleggen), 3 zijn ingetrokken door de aanvrager en 31 zijn toegekend.

Welzijn op recept

Vanaf mei start in 't Zand, Petten en Callantsoog Welzijn op recept. Hierbij kan de huisarts voor mensen die geen directe fysieke klachten hebben, maar niet goed in hun lijf zitten een "welzijn op recept" uitschrijven.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39