Algemeen

Staat van de gemeente

Domein ruimte en economie

Om als gemeente  klaar voor de invoering van de Omgevingswet te zijn moet nog veel werk worden verricht. Ook na de invoeringsdatum moet nog veel gebeuren. Om dit goed te begeleiden wordt een externe deskundige ingehuurd. Deze zal het projectplan actualiseren en de projectleiding in de eerstvolgende fase op zich nemen.

In maart hebben de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen het Regioakkoord De Kop Groeit opgesteld. Als een belangrijke eerste stap in de opvolging van het huidige regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Hierin heeft ook het onderwerp wonen een belangrijke positie. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om tot 2030 minimaal 5000 woningen te realiseren in de Kop.

De eerste kwartaal rapportage heeft laten zien dat de er sprake is van een raming van 330 woningen start bouw. Begin januari waren er circa 49 reeds al gerealiseerd
Het revitaliseringsprogramma voor recreatiebedrijven is goed op stoom gekomen:

24 aanvragen uit de gemeente Schagen voor een bijdrage.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39