Domeinen

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

Na de vaststelling van het 3D beleidsplan en de daaraan gekoppelde Integrale Verordening in oktober 2020 kregen de consulenten van de Wijkteams de ruimte. Zij konden bij vragen van inwoners concreter en nadrukkelijker in de geest van het 3D beleidsplan gaan werken. Om de effecten daarvan goed in beeld te krijgen, wordt aan zowel de Cliëntenraad Participatiewet als de Wmo en Jeugd Adviesraad om advies gevraagd. Er wordt een traject ingezet om de rol van de adviesraden als sparringpartner van de gemeente te versterken.

Na vaststelling van het Accommodatiebeleid in december 2020 worden de vernieuwde onderdelen daaruit vanaf januari 2021 uitgewerkt, zoals de overname van de veldverlichting en uitvoering van de carrousel Groenoord-Nes Noord.

Lasten, baten en saldo

Lasten

59.698

41,9 %

Baten

23.784

16,9 %

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39