Domeinen

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Binnen het domein leefomgeving & duurzaamheid werken we gestructureerd via drie pijlers.

Samen met inwoners en bedrijven zorgen wij voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen  zorgvuldig en tijdig onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

Regelmatig ontstaat de behoefte de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten, nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Men wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. inwoners, bedrijven en instellingen krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om een (participatieve) bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving.

Wij moeten werken aan de verduurzaming van de leefomgeving.Wij staan aan het begin van een serieuze transitie op het gebied van energie en warmte. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal circulair moeten functioneren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

31.889

22,4 %

Baten

8.392

5,9 %

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39