Bijlagen

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

In de 1e rapportage 2021 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

Mutatie in reserve

bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2021

     4.616

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     1.040

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

     3.576

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2021

     2.184

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        659

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          79

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

     1.446

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Gebouwen onderwijs

Stand 1-1-2021

    14.925

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        921

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

        221

V

Nieuwe Stand 31-05-2021

    14.225

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Grondexploitatie

Stand 1-1-2021

     7.665

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     2.604

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

     5.061

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Milieubeleid

Stand 1-1-2021

          14

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

mutaties opgenomen in deze rapportage

          14

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

          -  

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Regio arrangementen bedrijventerreinen

Stand 1-1-2021

          27

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          27

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

            0

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2021

        138

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          12

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

            7

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

        119

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        119

Investeringen economisch nut

Stand 1-1-2021

     3.488

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        275

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

     3.213

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2021

    18.932

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     6.285

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

        394

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

    24.823

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Maatschappelijk nut

Stand 1-1-2021

     1.041

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        711

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

        113

V

Nieuwe Stand 31-05-2021

        443

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        162

Afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2021

            1

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          79

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

            4

V

Nieuwe Stand 31-05-2021

          84

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2021

        893

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        588

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          40

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

        265

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Markt 18

Stand 1-1-2021

        986

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          68

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

        918

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

NUP

Stand 1-1-2021

          19

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

            3

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

          16

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          16

Overlopende posten

Stand 1-1-2021

        138

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          92

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          46

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

          -  

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Frictiekosten fusie

Stand 1-1-2021

          46

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          46

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

V

Nieuwe Stand 31-05-2021

          -  

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2021

     1.053

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        822

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

        231

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        231

Opleidingen

Stand 1-1-2021

        396

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

        396

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        396

Wegenonderhoud

Stand 1-1-2021

        120

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          23

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

        143

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Groenonderhoud

Stand 1-1-2021

          -  

N

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

            5

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

            5

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Onderhoud buitenruimte

Stand 1-1-2021

        569

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        387

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

        956

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Buitensportaccommodaties

Stand 1-1-2021

     3.021

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        135

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

     2.126

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

     1.030

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Dorpshuizen

Stand 1-1-2021

          50

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

          50

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

Structuurvisie Petten

Stand 1-1-2021

        275

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        275

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2021

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Reddingsbrigade 

Stand 1-1-2021

        376

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          76

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

            8

V

Nieuwe Stand 31-05-2021

        308

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

BYOD

Stand 1-1-2021

        396

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        175

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

        396

N

Nieuwe Stand 31-05-2021

        175

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

 

 

Bedragen x € 1.000

Saldo

Toevoegingen

Toevoegingen

Onttrekkingen 

Onttrekkingen

Saldo begroot

eerdere besluiten

deze
rapportage

eerdere besluiten

deze
rapportage

Nummer

Omschrijving

31-12-2020

2021

2021

31-12-2021

Algemene reserves

   8.000.001

Alg. reserve (vrij besteedbaar)

4.616

                  380

               1.420

3.576

   8.199.999

Reserve Jaarresultaat

1.007

1.007

 TOTAAL ALGEMENE RESERVES 

        5.623

                  380

                       -

               1.420

                       -

               4.583

Reserves met een specifieke bestemming

   8.100.002

Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.184

573

1.232

79

1.446

   8.100.003

Reserve gebouwen onderwijs

14.925

272

1.193

-221

14.225

   8.100.007

Reserve Grondexploitatie

7.665

1.156

3.760

5.061

   8.100.008

Bestemmingsreserve ambitieus milieubeleid

14

14

0

   8.100.015

Reserve regio arr. Bedrijventer. Kop NH

27

27

0

   8.100.016

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

138

28

40

7

119

   8.100.017

Reserve financiering investeringen econ.nut

3.488

275

3.213

   8.100.018

Reserve financiering investeringen maat.nut

18.932

8.192

1.907

394

24.823

   8.100.029

Reserve maatschappelijk nut

1.041

1.040

309

1.751

196

443

   8.100.021

Reserve Afvalstoffenheffing

1

79

4

84

   8.100.024

Reserve egalisatie rioolheffing

893

412

-40

1.000

265

   8.100.025

Reserve Markt 18

986

68

918

   8.100.026

Reserve NUP

19

3

16

   8.100.033

Res. overlopende posten

138

92

46

0

   8.100.027

Reserve frictiekosten

46

46

0

   8.100.031

Reserve decentralisatie Sociaal Domein

1.053

822

231

   8.100.035

Reserve opleidingen

396

396

   8.100.038

Reserve wegenonderhoud

120

1.823

1.800

143

   8.100.039

Reserve groenonderhoud

0

630

625

5

   8.100.040

Reserve buitenruimte

569

1.073

686

956

   8.100.044

Reserve buitensportaccommodaties

3.021

546

411

2.126

1.030

   8.100.043

Reserve dorpshuizen

50

79

79

50

   8.100.045

Reserve structuurvisie Petten

275

275

0

   8.100.047

Reserve reddingsbrigade

376

81

157

-8

308

   8.100.048

Reserve BYOD

396

175

396

175

TOTAAL BESTEMMINGRESERVES

      56.753

             16.159

                  273

             16.246

               3.032

             53.907

TOTAAL RESERVES

62.376

16.539

273

17.666

3.032

58.490

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39